hồ bán nguyệt crescent mall midtown

TÌM KIẾM BẤT ĐỘNG SẢN

(*) là bắt buộc

BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

Cập nhật các dự án mới nhất mà chúng tôi đã hoàn thành tốt trong thời gian gần đây

CHO THUÊ

CĂN HỘ MIDTOWN SAKURA PARK FULL NỘI THẤT

$ 950

CĂN HỘ MIDTOWN SAKURA PARK FULL NỘI THẤTPhường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ MIDTOWN SAKURA PARK FULL NỘI THẤT 90.78 m2
 • CĂN HỘ MIDTOWN SAKURA PARK FULL NỘI THẤT 2
 • CĂN HỘ MIDTOWN SAKURA PARK FULL NỘI THẤT 2
CHO THUÊ
CHO THUÊ

CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT HỒNG XINH XẮN

$ 1.300

CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT HỒNG XINH XẮNPhường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT HỒNG XINH XẮN 81 m2
 • CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT HỒNG XINH XẮN 2
 • CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT HỒNG XINH XẮN 2
MUA BÁN

CĂN HỘ SAIGON SOUTH 2PN FULL NỘI THẤT

3.2 tỷ

CĂN HỘ SAIGON SOUTH 2PN FULL NỘI THẤTPhường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH 2PN FULL NỘI THẤT 74.77 m2
 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH 2PN FULL NỘI THẤT 2
 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH 2PN FULL NỘI THẤT 2
CHO THUÊ

CHO THUÊ CĂN HỘ 3PN NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ GIÁ TỐT

$ 1.000

CHO THUÊ CĂN HỘ 3PN NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ GIÁ TỐTPhường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CHO THUÊ CĂN HỘ 3PN NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ GIÁ TỐT 116 m2
 • CHO THUÊ CĂN HỘ 3PN NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ GIÁ TỐT 3
 • CHO THUÊ CĂN HỘ 3PN NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ GIÁ TỐT 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ HƯNG PHÚC HAPPY RESIDENCES 2 PHÒNG NGỦ CHO THUÊ GIÁ TỐT

16.000.000 VNĐ

CĂN HỘ HƯNG PHÚC HAPPY RESIDENCES 2 PHÒNG NGỦ CHO THUÊ GIÁ TỐTPhường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ HƯNG PHÚC HAPPY RESIDENCES 2 PHÒNG NGỦ CHO THUÊ GIÁ TỐT 77.9 m2
 • CĂN HỘ HƯNG PHÚC HAPPY RESIDENCES 2 PHÒNG NGỦ CHO THUÊ GIÁ TỐT 2
 • CĂN HỘ HƯNG PHÚC HAPPY RESIDENCES 2 PHÒNG NGỦ CHO THUÊ GIÁ TỐT 2

DANH SÁCH BẤT ĐỘNG SẢN

CHO THUÊ

CĂN HỘ MIDTOWN SAKURA PARK FULL NỘI THẤT

$ 950

CĂN HỘ MIDTOWN SAKURA PARK FULL NỘI THẤT Phường Tân Phú , Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ MIDTOWN SAKURA PARK FULL NỘI THẤT 90.78 m2
 • CĂN HỘ MIDTOWN SAKURA PARK FULL NỘI THẤT 2
 • CĂN HỘ MIDTOWN SAKURA PARK FULL NỘI THẤT 2
CHO THUÊ
CHO THUÊ

CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT HỒNG XINH XẮN

$ 1.300

CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT HỒNG XINH XẮN Phường Tân Phú , Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT HỒNG XINH XẮN 81 m2
 • CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT HỒNG XINH XẮN 2
 • CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT HỒNG XINH XẮN 2
MUA BÁN

CĂN HỘ SAIGON SOUTH 2PN FULL NỘI THẤT

3.2 tỷ

CĂN HỘ SAIGON SOUTH 2PN FULL NỘI THẤT Phường Tân Phú , Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH 2PN FULL NỘI THẤT 74.77 m2
 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH 2PN FULL NỘI THẤT 2
 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH 2PN FULL NỘI THẤT 2
CHO THUÊ

CHO THUÊ CĂN HỘ 3PN NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ GIÁ TỐT

$ 1.000

CHO THUÊ CĂN HỘ 3PN NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ GIÁ TỐT Phường Tân Phú , Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CHO THUÊ CĂN HỘ 3PN NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ GIÁ TỐT 116 m2
 • CHO THUÊ CĂN HỘ 3PN NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ GIÁ TỐT 3
 • CHO THUÊ CĂN HỘ 3PN NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ GIÁ TỐT 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ HƯNG PHÚC HAPPY RESIDENCES 2 PHÒNG NGỦ CHO THUÊ GIÁ TỐT

16.000.000 VNĐ

CĂN HỘ HƯNG PHÚC HAPPY RESIDENCES 2 PHÒNG NGỦ CHO THUÊ GIÁ TỐT Phường Tân Phú , Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ HƯNG PHÚC HAPPY RESIDENCES 2 PHÒNG NGỦ CHO THUÊ GIÁ TỐT 77.9 m2
 • CĂN HỘ HƯNG PHÚC HAPPY RESIDENCES 2 PHÒNG NGỦ CHO THUÊ GIÁ TỐT 2
 • CĂN HỘ HƯNG PHÚC HAPPY RESIDENCES 2 PHÒNG NGỦ CHO THUÊ GIÁ TỐT 2
CHO THUÊ
CHO THUÊ

CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ THE SYMPHONY FULL NỘI THẤT

$ 2.000

CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ THE SYMPHONY FULL NỘI THẤT Phường Tân Phú , Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ THE SYMPHONY FULL NỘI THẤT 135.2 m2
 • CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ THE SYMPHONY FULL NỘI THẤT 3
 • CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ THE SYMPHONY FULL NỘI THẤT 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ MIDTOWN 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT CHO THUÊ

26.000.000 VNĐ

CĂN HỘ MIDTOWN 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT CHO THUÊ Phường Tân Phú , Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ MIDTOWN 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT CHO THUÊ 90.78 m2
 • CĂN HỘ MIDTOWN 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT CHO THUÊ 2
 • CĂN HỘ MIDTOWN 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT CHO THUÊ 2
CHO THUÊ
CHO THUÊ

CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ THE SYMPHONY FULL NỘI THẤT

$ 2.000

CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ THE SYMPHONY FULL NỘI THẤT Phường Tân Phú , Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ THE SYMPHONY FULL NỘI THẤT 135.2 m2
 • CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ THE SYMPHONY FULL NỘI THẤT 3
 • CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ THE SYMPHONY FULL NỘI THẤT 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ MIDTOWN 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT CHO THUÊ

26.000.000 VNĐ

CĂN HỘ MIDTOWN 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT CHO THUÊ Phường Tân Phú , Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ MIDTOWN 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT CHO THUÊ 90.78 m2
 • CĂN HỘ MIDTOWN 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT CHO THUÊ 2
 • CĂN HỘ MIDTOWN 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT CHO THUÊ 2
MUA BÁN

CĂN HỘ SAIGON SOUTH 2PN FULL NỘI THẤT

3.2 tỷ

CĂN HỘ SAIGON SOUTH 2PN FULL NỘI THẤT Phường Tân Phú , Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH 2PN FULL NỘI THẤT 74.77 m2
 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH 2PN FULL NỘI THẤT 2
 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH 2PN FULL NỘI THẤT 2
MUA BÁN

BÁN CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ HOÀN THIỆN CƠ BẢN

5.2 tỷ

BÁN CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ HOÀN THIỆN CƠ BẢN Phường Tân Phú , Quận 7, Hồ Chí Minh

 • BÁN CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ HOÀN THIỆN CƠ BẢN 79.91 m2
 • BÁN CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ HOÀN THIỆN CƠ BẢN 2
 • BÁN CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ HOÀN THIỆN CƠ BẢN 2
MUA BÁN

CĂN HỘ HOÀN THIỆN NỘI THẤT CƠ BẢN

3.59 tỷ

CĂN HỘ HOÀN THIỆN NỘI THẤT CƠ BẢN Phước Kiển , Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ HOÀN THIỆN NỘI THẤT CƠ BẢN 74.77 m2
 • CĂN HỘ HOÀN THIỆN NỘI THẤT CƠ BẢN 2
 • CĂN HỘ HOÀN THIỆN NỘI THẤT CƠ BẢN 2
MUA BÁN

CĂN HỘ SAIGON SOUTH 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT (S946)

3.2 tỷ

CĂN HỘ SAIGON SOUTH 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT (S946) Phước Kiển , Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT (S946) 71.42 m2
 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT (S946) 2
 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT (S946) 2
MUA BÁN

CĂN HỘ SAIGON SOUTH 65m2. 2 PHÒNG NGỦ GIÁ TỐT

3.2 tỷ

CĂN HỘ SAIGON SOUTH 65m2. 2 PHÒNG NGỦ GIÁ TỐT Phước Kiển - Nhà Bè , Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH 65m2. 2 PHÒNG NGỦ GIÁ TỐT 65 m2
 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH 65m2. 2 PHÒNG NGỦ GIÁ TỐT 2
 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH 65m2. 2 PHÒNG NGỦ GIÁ TỐT 2
MUA BÁN

CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESDIENCES 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT

3.5 tỷ

CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESDIENCES 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT Phước Kiển , Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESDIENCES 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT 75.99 m2
 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESDIENCES 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT 2
 • CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESDIENCES 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ MIDTOWN SAKURA PARK FULL NỘI THẤT

$ 950

CĂN HỘ MIDTOWN SAKURA PARK FULL NỘI THẤT Phường Tân Phú , Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ MIDTOWN SAKURA PARK FULL NỘI THẤT 90.78 m2
 • CĂN HỘ MIDTOWN SAKURA PARK FULL NỘI THẤT 2
 • CĂN HỘ MIDTOWN SAKURA PARK FULL NỘI THẤT 2
CHO THUÊ
CHO THUÊ

CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT HỒNG XINH XẮN

$ 1.300

CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT HỒNG XINH XẮN Phường Tân Phú , Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT HỒNG XINH XẮN 81 m2
 • CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT HỒNG XINH XẮN 2
 • CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT HỒNG XINH XẮN 2
CHO THUÊ

CHO THUÊ CĂN HỘ 3PN NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ GIÁ TỐT

$ 1.000

CHO THUÊ CĂN HỘ 3PN NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ GIÁ TỐT Phường Tân Phú , Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CHO THUÊ CĂN HỘ 3PN NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ GIÁ TỐT 116 m2
 • CHO THUÊ CĂN HỘ 3PN NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ GIÁ TỐT 3
 • CHO THUÊ CĂN HỘ 3PN NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ GIÁ TỐT 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ HƯNG PHÚC HAPPY RESIDENCES 2 PHÒNG NGỦ CHO THUÊ GIÁ TỐT

16.000.000 VNĐ

CĂN HỘ HƯNG PHÚC HAPPY RESIDENCES 2 PHÒNG NGỦ CHO THUÊ GIÁ TỐT Phường Tân Phú , Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ HƯNG PHÚC HAPPY RESIDENCES 2 PHÒNG NGỦ CHO THUÊ GIÁ TỐT 77.9 m2
 • CĂN HỘ HƯNG PHÚC HAPPY RESIDENCES 2 PHÒNG NGỦ CHO THUÊ GIÁ TỐT 2
 • CĂN HỘ HƯNG PHÚC HAPPY RESIDENCES 2 PHÒNG NGỦ CHO THUÊ GIÁ TỐT 2
CHO THUÊ

TIN TỨC

Cập nhật tin tức công ty, tin tức thị trường, kinh nghiệm mua bán bất động sản !

NHÀ BÈ SẴN SÀN LÊN QUẬN, BĐS KHU NAM THUẬN ĐÀ BỨT PHÁ
14 07 2020

NHÀ BÈ SẴN SÀN LÊN QUẬN, BĐS KHU NAM THUẬN ĐÀ BỨT PHÁ

Sớm hoàn tất các điều kiện cần và đủ, Nhà Bè đang rút ngắn lộ trình được nâng cấp lên quận. Theo đó, thị trường BĐS khu Nam và các khu đô thị lân cận liên tục xác lập mặt bằng giá mới.

GIÁ NHÀ TĂNG ĐỘT BIẾN TẠI TRUNG TÂM TÀI CHÍNH PHÚ MỸ HƯNG
30 09 2019

GIÁ NHÀ TĂNG ĐỘT BIẾN TẠI TRUNG TÂM TÀI CHÍNH PHÚ MỸ HƯNG

GIÁ NHÀ TĂNG ĐỘT BIẾN TẠI TRUNG TÂM TÀI CHÍNH PHÚ MỸ HƯNG

NAM VIÊN - vùng lõi xanh của khu đô thị Phú Mỹ Hưng
30 05 2020

NAM VIÊN - vùng lõi xanh của khu đô thị Phú Mỹ Hưng

Công viên NAM VIÊN rộng hơn 2 hecta - Vùng lõi xanh của khu đô thị Phú Mỹ Hưng

Thủ Tục Pháp Lý Dành Cho Người Nước Ngoài Mua Nhà Tại Việt Nam
13 05 2019

Thủ Tục Pháp Lý Dành Cho Người Nước Ngoài Mua Nhà Tại Việt Nam

Thủ Tục Pháp Lý Dành Cho Người Nước Ngoài Mua Nhà Tại Việt Nam

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC MUA BÁN NHÀ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
27 05 2019

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC MUA BÁN NHÀ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC MUA BÁN NHÀ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

DỰ ÁN CĂN HỘ HƯNG PHÚC (HAPPY RESIDENCE) PHÚ MỸ HƯNG
26 04 2019

DỰ ÁN CĂN HỘ HƯNG PHÚC (HAPPY RESIDENCE) PHÚ MỸ HƯNG

Không gian sống tốt là sự khởi nguồn cuộc sống hạnh phúc