hồ bán nguyệt crescent mall midtown

TÌM KIẾM BẤT ĐỘNG SẢN

(*) là bắt buộc

BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

Cập nhật các dự án mới nhất mà chúng tôi đã hoàn thành tốt trong thời gian gần đây

CHO THUÊ

MIDTOWN - THE SIGNATURE 3 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT

$ 1.600

MIDTOWN - THE SIGNATURE 3 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤTPhường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • MIDTOWN - THE SIGNATURE 3 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT 119 m2
 • MIDTOWN - THE SIGNATURE 3 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT 3
 • MIDTOWN - THE SIGNATURE 3 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT 2
CHO THUÊ
CHO THUÊ

SCENIC VALLEY 3 PHÒNG NGỦ VIEW SÂN GOLF ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT

$ 1.800

SCENIC VALLEY 3 PHÒNG NGỦ VIEW SÂN GOLF ĐẦY ĐỦ NỘI THẤTPhường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • SCENIC VALLEY 3 PHÒNG NGỦ VIEW SÂN GOLF ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT 133 m2
 • SCENIC VALLEY 3 PHÒNG NGỦ VIEW SÂN GOLF ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT 3
 • SCENIC VALLEY 3 PHÒNG NGỦ VIEW SÂN GOLF ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT 2
CHO THUÊ
CHO THUÊ

MIDTOWN - THE SIGNATURE, 3 PHÒNG NGỦ, DECOR NỘI THẤT TINH TẾ

$ 3.000

MIDTOWN - THE SIGNATURE, 3 PHÒNG NGỦ, DECOR NỘI THẤT TINH TẾPhường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • MIDTOWN - THE SIGNATURE, 3 PHÒNG NGỦ, DECOR NỘI THẤT TINH TẾ 137 m2
 • MIDTOWN - THE SIGNATURE, 3 PHÒNG NGỦ, DECOR NỘI THẤT TINH TẾ 3
 • MIDTOWN - THE SIGNATURE, 3 PHÒNG NGỦ, DECOR NỘI THẤT TINH TẾ 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ MIDTOWN 2 PHÒNG NGỦ DECOR ĐẸP, CĂN BẾP XINH

$ 1.000

CĂN HỘ MIDTOWN 2 PHÒNG NGỦ DECOR ĐẸP, CĂN BẾP XINHPhường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ MIDTOWN 2 PHÒNG NGỦ DECOR ĐẸP, CĂN BẾP XINH 89.87 m2
 • CĂN HỘ MIDTOWN 2 PHÒNG NGỦ DECOR ĐẸP, CĂN BẾP XINH 2
 • CĂN HỘ MIDTOWN 2 PHÒNG NGỦ DECOR ĐẸP, CĂN BẾP XINH 2

DANH SÁCH BẤT ĐỘNG SẢN

CHO THUÊ

MIDTOWN - THE SIGNATURE 3 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT

$ 1.600

MIDTOWN - THE SIGNATURE 3 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT Phường Tân Phú , Quận 7, Hồ Chí Minh

 • MIDTOWN - THE SIGNATURE 3 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT 119 m2
 • MIDTOWN - THE SIGNATURE 3 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT 3
 • MIDTOWN - THE SIGNATURE 3 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT 2
CHO THUÊ
CHO THUÊ

SCENIC VALLEY 3 PHÒNG NGỦ VIEW SÂN GOLF ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT

$ 1.800

SCENIC VALLEY 3 PHÒNG NGỦ VIEW SÂN GOLF ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT Phường Tân Phú , Quận 7, Hồ Chí Minh

 • SCENIC VALLEY 3 PHÒNG NGỦ VIEW SÂN GOLF ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT 133 m2
 • SCENIC VALLEY 3 PHÒNG NGỦ VIEW SÂN GOLF ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT 3
 • SCENIC VALLEY 3 PHÒNG NGỦ VIEW SÂN GOLF ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT 2
CHO THUÊ
 • CĂN HỘ THE SIGNATURE MIDTOWN, 2 PHÒNG NGỦ, ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT 78.35 m2
 • CĂN HỘ THE SIGNATURE MIDTOWN, 2 PHÒNG NGỦ, ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT 3
 • CĂN HỘ THE SIGNATURE MIDTOWN, 2 PHÒNG NGỦ, ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT 2
CHO THUÊ

MIDTOWN - THE SIGNATURE, 3 PHÒNG NGỦ, DECOR NỘI THẤT TINH TẾ

$ 3.000

MIDTOWN - THE SIGNATURE, 3 PHÒNG NGỦ, DECOR NỘI THẤT TINH TẾ Phường Tân Phú , Quận 7, Hồ Chí Minh

 • MIDTOWN - THE SIGNATURE, 3 PHÒNG NGỦ, DECOR NỘI THẤT TINH TẾ 137 m2
 • MIDTOWN - THE SIGNATURE, 3 PHÒNG NGỦ, DECOR NỘI THẤT TINH TẾ 3
 • MIDTOWN - THE SIGNATURE, 3 PHÒNG NGỦ, DECOR NỘI THẤT TINH TẾ 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ MIDTOWN 2 PHÒNG NGỦ DECOR ĐẸP, CĂN BẾP XINH

$ 1.000

CĂN HỘ MIDTOWN 2 PHÒNG NGỦ DECOR ĐẸP, CĂN BẾP XINH Phường Tân Phú , Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ MIDTOWN 2 PHÒNG NGỦ DECOR ĐẸP, CĂN BẾP XINH 89.87 m2
 • CĂN HỘ MIDTOWN 2 PHÒNG NGỦ DECOR ĐẸP, CĂN BẾP XINH 2
 • CĂN HỘ MIDTOWN 2 PHÒNG NGỦ DECOR ĐẸP, CĂN BẾP XINH 2
MUA BÁN

BÁN CĂN RIVERPARK PREMIER CÓ HỢP ĐỒNG THUÊ GIÁ TỐT

10.7 tỷ

BÁN CĂN RIVERPARK PREMIER CÓ HỢP ĐỒNG THUÊ GIÁ TỐT Phường Tân Phú , Quận 7, Hồ Chí Minh

 • BÁN CĂN RIVERPARK PREMIER CÓ HỢP ĐỒNG THUÊ GIÁ TỐT 123 m2
 • BÁN CĂN RIVERPARK PREMIER CÓ HỢP ĐỒNG THUÊ GIÁ TỐT 3
 • BÁN CĂN RIVERPARK PREMIER CÓ HỢP ĐỒNG THUÊ GIÁ TỐT 2
CHO THUÊ

RIVERPARK PREMIER 3 PHÒNG NGỦ, ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT GIÁ TỐT

$ 2.700

RIVERPARK PREMIER 3 PHÒNG NGỦ, ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT GIÁ TỐT Phường Tân Phú , Quận 7, Hồ Chí Minh

 • RIVERPARK PREMIER 3 PHÒNG NGỦ, ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT GIÁ TỐT 127 m2
 • RIVERPARK PREMIER 3 PHÒNG NGỦ, ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT GIÁ TỐT 3
 • RIVERPARK PREMIER 3 PHÒNG NGỦ, ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT GIÁ TỐT 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ RIVERPARK PREMIER ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT CAO CẤP

$ 2.200

CĂN HỘ RIVERPARK PREMIER ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT CAO CẤP Phường Tân Phú , Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ RIVERPARK PREMIER ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT CAO CẤP 134 m2
 • CĂN HỘ RIVERPARK PREMIER ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT CAO CẤP 3
 • CĂN HỘ RIVERPARK PREMIER ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT CAO CẤP 2
MUA BÁN

BÁN CĂN RIVERPARK PREMIER CÓ HỢP ĐỒNG THUÊ GIÁ TỐT

10.7 tỷ

BÁN CĂN RIVERPARK PREMIER CÓ HỢP ĐỒNG THUÊ GIÁ TỐT Phường Tân Phú , Quận 7, Hồ Chí Minh

 • BÁN CĂN RIVERPARK PREMIER CÓ HỢP ĐỒNG THUÊ GIÁ TỐT 123 m2
 • BÁN CĂN RIVERPARK PREMIER CÓ HỢP ĐỒNG THUÊ GIÁ TỐT 3
 • BÁN CĂN RIVERPARK PREMIER CÓ HỢP ĐỒNG THUÊ GIÁ TỐT 2
CHO THUÊ

RIVERPARK PREMIER 3 PHÒNG NGỦ, ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT GIÁ TỐT

$ 2.700

RIVERPARK PREMIER 3 PHÒNG NGỦ, ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT GIÁ TỐT Phường Tân Phú , Quận 7, Hồ Chí Minh

 • RIVERPARK PREMIER 3 PHÒNG NGỦ, ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT GIÁ TỐT 127 m2
 • RIVERPARK PREMIER 3 PHÒNG NGỦ, ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT GIÁ TỐT 3
 • RIVERPARK PREMIER 3 PHÒNG NGỦ, ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT GIÁ TỐT 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ RIVERPARK PREMIER ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT CAO CẤP

$ 2.200

CĂN HỘ RIVERPARK PREMIER ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT CAO CẤP Phường Tân Phú , Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ RIVERPARK PREMIER ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT CAO CẤP 134 m2
 • CĂN HỘ RIVERPARK PREMIER ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT CAO CẤP 3
 • CĂN HỘ RIVERPARK PREMIER ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT CAO CẤP 2
MUA BÁN

BÁN CĂN RIVERPARK PREMIER CÓ HỢP ĐỒNG THUÊ GIÁ TỐT

10.7 tỷ

BÁN CĂN RIVERPARK PREMIER CÓ HỢP ĐỒNG THUÊ GIÁ TỐT Phường Tân Phú , Quận 7, Hồ Chí Minh

 • BÁN CĂN RIVERPARK PREMIER CÓ HỢP ĐỒNG THUÊ GIÁ TỐT 123 m2
 • BÁN CĂN RIVERPARK PREMIER CÓ HỢP ĐỒNG THUÊ GIÁ TỐT 3
 • BÁN CĂN RIVERPARK PREMIER CÓ HỢP ĐỒNG THUÊ GIÁ TỐT 2
MUA BÁN

CĂN HỘ HƯNG PHÚC HAPPY PREMINER CHO THUÊ HOẶC CHUYỂN NHƯỢNG

7.1 tỷ

CĂN HỘ HƯNG PHÚC HAPPY PREMINER CHO THUÊ HOẶC CHUYỂN NHƯỢNG Phường Phú Mỹ , Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ HƯNG PHÚC HAPPY PREMINER CHO THUÊ HOẶC CHUYỂN NHƯỢNG 83 m2
 • CĂN HỘ HƯNG PHÚC HAPPY PREMINER CHO THUÊ HOẶC CHUYỂN NHƯỢNG 3
 • CĂN HỘ HƯNG PHÚC HAPPY PREMINER CHO THUÊ HOẶC CHUYỂN NHƯỢNG 2
MUA BÁN

PENTHOUSE SKYGARDEN NỘI THẤT CƠ BẢN

8.8 tỷ

PENTHOUSE SKYGARDEN NỘI THẤT CƠ BẢN Phường Tân Phong , Quận 7, Hồ Chí Minh

 • PENTHOUSE SKYGARDEN NỘI THẤT CƠ BẢN 330 m2
 • PENTHOUSE SKYGARDEN NỘI THẤT CƠ BẢN 6
 • PENTHOUSE SKYGARDEN NỘI THẤT CƠ BẢN 4
MUA BÁN

BIỆT THỰ MỸ THÁI, ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT, GIÁ TỐT

25.000.000 VNĐ

BIỆT THỰ MỸ THÁI, ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT, GIÁ TỐT Phường Phú Mỹ , Quận 7, Hồ Chí Minh

 • BIỆT THỰ MỸ THÁI, ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT, GIÁ TỐT 140 m2
 • BIỆT THỰ MỸ THÁI, ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT, GIÁ TỐT 4
 • BIỆT THỰ MỸ THÁI, ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT, GIÁ TỐT 3
MUA BÁN

CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ, ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT, CÓ HỢP ĐỒNG THUÊ SẴN

3.37 tỷ

CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ, ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT, CÓ HỢP ĐỒNG THUÊ SẴN Phước Kiển - Nhà Bè , Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ, ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT, CÓ HỢP ĐỒNG THUÊ SẴN 65 m2
 • CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ, ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT, CÓ HỢP ĐỒNG THUÊ SẴN 2
 • CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ, ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT, CÓ HỢP ĐỒNG THUÊ SẴN 2
MUA BÁN

BÁN BIỆT THỰ HAI MẶT TIỀN, ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT

35 tỷ

BÁN BIỆT THỰ HAI MẶT TIỀN, ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT Phường Tân Phú , Quận 7, Hồ Chí Minh

 • BÁN BIỆT THỰ HAI MẶT TIỀN, ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT 144 m2
 • BÁN BIỆT THỰ HAI MẶT TIỀN, ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT 4
 • BÁN BIỆT THỰ HAI MẶT TIỀN, ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT 4
CHO THUÊ

MIDTOWN - THE SIGNATURE 3 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT

$ 1.600

MIDTOWN - THE SIGNATURE 3 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT Phường Tân Phú , Quận 7, Hồ Chí Minh

 • MIDTOWN - THE SIGNATURE 3 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT 119 m2
 • MIDTOWN - THE SIGNATURE 3 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT 3
 • MIDTOWN - THE SIGNATURE 3 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT 2
CHO THUÊ
CHO THUÊ

SCENIC VALLEY 3 PHÒNG NGỦ VIEW SÂN GOLF ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT

$ 1.800

SCENIC VALLEY 3 PHÒNG NGỦ VIEW SÂN GOLF ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT Phường Tân Phú , Quận 7, Hồ Chí Minh

 • SCENIC VALLEY 3 PHÒNG NGỦ VIEW SÂN GOLF ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT 133 m2
 • SCENIC VALLEY 3 PHÒNG NGỦ VIEW SÂN GOLF ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT 3
 • SCENIC VALLEY 3 PHÒNG NGỦ VIEW SÂN GOLF ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT 2
CHO THUÊ
 • CĂN HỘ THE SIGNATURE MIDTOWN, 2 PHÒNG NGỦ, ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT 78.35 m2
 • CĂN HỘ THE SIGNATURE MIDTOWN, 2 PHÒNG NGỦ, ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT 3
 • CĂN HỘ THE SIGNATURE MIDTOWN, 2 PHÒNG NGỦ, ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT 2
CHO THUÊ

MIDTOWN - THE SIGNATURE, 3 PHÒNG NGỦ, DECOR NỘI THẤT TINH TẾ

$ 3.000

MIDTOWN - THE SIGNATURE, 3 PHÒNG NGỦ, DECOR NỘI THẤT TINH TẾ Phường Tân Phú , Quận 7, Hồ Chí Minh

 • MIDTOWN - THE SIGNATURE, 3 PHÒNG NGỦ, DECOR NỘI THẤT TINH TẾ 137 m2
 • MIDTOWN - THE SIGNATURE, 3 PHÒNG NGỦ, DECOR NỘI THẤT TINH TẾ 3
 • MIDTOWN - THE SIGNATURE, 3 PHÒNG NGỦ, DECOR NỘI THẤT TINH TẾ 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ MIDTOWN 2 PHÒNG NGỦ DECOR ĐẸP, CĂN BẾP XINH

$ 1.000

CĂN HỘ MIDTOWN 2 PHÒNG NGỦ DECOR ĐẸP, CĂN BẾP XINH Phường Tân Phú , Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ MIDTOWN 2 PHÒNG NGỦ DECOR ĐẸP, CĂN BẾP XINH 89.87 m2
 • CĂN HỘ MIDTOWN 2 PHÒNG NGỦ DECOR ĐẸP, CĂN BẾP XINH 2
 • CĂN HỘ MIDTOWN 2 PHÒNG NGỦ DECOR ĐẸP, CĂN BẾP XINH 2

TIN TỨC

Cập nhật tin tức công ty, tin tức thị trường, kinh nghiệm mua bán bất động sản !

Thách thức mới cần tư duy khác: Mùa dịch hay mùa gieo hạt?
23 12 2020

Thách thức mới cần tư duy khác: Mùa dịch hay mùa gieo hạt?

Trong khi nhiều người lo bảo toàn nguồn vốn trước những thông tin về dịch bệnh thì những nhà đầu tư thông thái lại lựa chọn cách “gieo hạt” ngay trong mùa dịch để có thể gặt hái những vụ mùa bội thu.

5 lý do không thể bỏ qua dự án Charm Long Hải Resort
23 12 2020

5 lý do không thể bỏ qua dự án Charm Long Hải Resort

Là dự án nghỉ dưỡng 5 sao bậc nhất giữa lòng Long Hải, Charm Long Hải Resort của chủ đầu tư Charm Group nhanh chóng hâm nóng thị trường bất động sản. Dự án sở hữu những ưu điểm vượt trội cần thiết để trở thành siêu phẩm đầu tư đáng quan tâm nhất cuối năm 2020.

Tiềm năng đầu tư dự án ven biển Charm Resort Long Hải
23 12 2020

Tiềm năng đầu tư dự án ven biển Charm Resort Long Hải

Với tầm nhìn hướng biển, thiết kế sang trọng và tiện ích chuẩn quốc tế, dự án Charm Resort Long Hải được kỳ vọng có khả năng sinh lời cao.

Nhà đầu tư tin tưởng khả năng sinh lời của Charm Resort Long Hải
23 12 2020

Nhà đầu tư tin tưởng khả năng sinh lời của Charm Resort Long Hải

Cam kết lợi nhuận trong hai năm đầu tối thiểu 8%/năm được bảo lãnh bởi ngân hàng Nam Á, ưu đãi hấp dẫn, nằm trong tổ hợp những tiện ích độc đáo đẳng cấp, sở hữu vị trí đắc địa ngay giữa “trái tim” Long Hải và được phát triển bởi đơn vị phát triển uy tín là những lý do tạo nên sức hút cho dự án Charm Resort Long Hải.

Charm Resort Long Hải ra quân, hâm nóng thị trường bất động sản nghỉ dưỡng
23 12 2020

Charm Resort Long Hải ra quân, hâm nóng thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

Lễ ra quân ấn tượng ngay tại dự án Charm Resort Long Hải

NHÀ BÈ SẴN SÀN LÊN QUẬN, BĐS KHU NAM THUẬN ĐÀ BỨT PHÁ
14 07 2020

NHÀ BÈ SẴN SÀN LÊN QUẬN, BĐS KHU NAM THUẬN ĐÀ BỨT PHÁ

Sớm hoàn tất các điều kiện cần và đủ, Nhà Bè đang rút ngắn lộ trình được nâng cấp lên quận. Theo đó, thị trường BĐS khu Nam và các khu đô thị lân cận liên tục xác lập mặt bằng giá mới.