Danh sách SẢN PHẨM CHO THUÊ

CHO THUÊ

MIDTOWN - THE SIGNATURE 3 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT

$ 1.600

MIDTOWN - THE SIGNATURE 3 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤTPhường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • MIDTOWN - THE SIGNATURE 3 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT 119 m2
 • MIDTOWN - THE SIGNATURE 3 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT 3
 • MIDTOWN - THE SIGNATURE 3 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT 2
CHO THUÊ
CHO THUÊ

SCENIC VALLEY 3 PHÒNG NGỦ VIEW SÂN GOLF ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT

$ 1.800

SCENIC VALLEY 3 PHÒNG NGỦ VIEW SÂN GOLF ĐẦY ĐỦ NỘI THẤTPhường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • SCENIC VALLEY 3 PHÒNG NGỦ VIEW SÂN GOLF ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT 133 m2
 • SCENIC VALLEY 3 PHÒNG NGỦ VIEW SÂN GOLF ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT 3
 • SCENIC VALLEY 3 PHÒNG NGỦ VIEW SÂN GOLF ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT 2
CHO THUÊ
CHO THUÊ

MIDTOWN - THE SIGNATURE, 3 PHÒNG NGỦ, DECOR NỘI THẤT TINH TẾ

$ 3.000

MIDTOWN - THE SIGNATURE, 3 PHÒNG NGỦ, DECOR NỘI THẤT TINH TẾPhường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • MIDTOWN - THE SIGNATURE, 3 PHÒNG NGỦ, DECOR NỘI THẤT TINH TẾ 137 m2
 • MIDTOWN - THE SIGNATURE, 3 PHÒNG NGỦ, DECOR NỘI THẤT TINH TẾ 3
 • MIDTOWN - THE SIGNATURE, 3 PHÒNG NGỦ, DECOR NỘI THẤT TINH TẾ 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ MIDTOWN 2 PHÒNG NGỦ DECOR ĐẸP, CĂN BẾP XINH

$ 1.000

CĂN HỘ MIDTOWN 2 PHÒNG NGỦ DECOR ĐẸP, CĂN BẾP XINHPhường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ MIDTOWN 2 PHÒNG NGỦ DECOR ĐẸP, CĂN BẾP XINH 89.87 m2
 • CĂN HỘ MIDTOWN 2 PHÒNG NGỦ DECOR ĐẸP, CĂN BẾP XINH 2
 • CĂN HỘ MIDTOWN 2 PHÒNG NGỦ DECOR ĐẸP, CĂN BẾP XINH 2
CHO THUÊ
 • RIVERPARK PREMIER 3 PHÒNG NGỦ, ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT GIÁ TỐT 127 m2
 • RIVERPARK PREMIER 3 PHÒNG NGỦ, ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT GIÁ TỐT 3
 • RIVERPARK PREMIER 3 PHÒNG NGỦ, ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT GIÁ TỐT 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ RIVERPARK PREMIER ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT CAO CẤP

$ 2.200

CĂN HỘ RIVERPARK PREMIER ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT CAO CẤPPhường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ RIVERPARK PREMIER ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT CAO CẤP 134 m2
 • CĂN HỘ RIVERPARK PREMIER ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT CAO CẤP 3
 • CĂN HỘ RIVERPARK PREMIER ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT CAO CẤP 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ MIDTOWN - THE SIGNATURE, 2 PHÒNG NỘI THẤT CƠ BẢN

$ 900

CĂN HỘ MIDTOWN - THE SIGNATURE, 2 PHÒNG NỘI THẤT CƠ BẢNPhường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ MIDTOWN - THE SIGNATURE, 2 PHÒNG NỘI THẤT CƠ BẢN 78 m2
 • CĂN HỘ MIDTOWN - THE SIGNATURE, 2 PHÒNG NỘI THẤT CƠ BẢN 2
 • CĂN HỘ MIDTOWN - THE SIGNATURE, 2 PHÒNG NỘI THẤT CƠ BẢN 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ RIVERPARK PREMIER ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT GIÁ TỐT

$ 2.000

CĂN HỘ RIVERPARK PREMIER ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT GIÁ TỐTPhường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ RIVERPARK PREMIER ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT GIÁ TỐT 123.8 m2
 • CĂN HỘ RIVERPARK PREMIER ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT GIÁ TỐT 3
 • CĂN HỘ RIVERPARK PREMIER ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT GIÁ TỐT 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ RIVERPARK PREMINER, ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT

$ 1.900

CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ RIVERPARK PREMINER, ĐẦY ĐỦ NỘI THẤTPhường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ RIVERPARK PREMINER, ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT 129 m2
 • CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ RIVERPARK PREMINER, ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT 3
 • CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ RIVERPARK PREMINER, ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT 2