Danh sách SẢN PHẨM CHO THUÊ

CHO THUÊ

BIỆT THỰ NAM VIÊN CĂN GÓC 4 PHÒNG NGỦ

$ 3.000

BIỆT THỰ NAM VIÊN CĂN GÓC 4 PHÒNG NGỦPhường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • BIỆT THỰ NAM VIÊN CĂN GÓC 4 PHÒNG NGỦ 272 m2
 • BIỆT THỰ NAM VIÊN CĂN GÓC 4 PHÒNG NGỦ 4
 • BIỆT THỰ NAM VIÊN CĂN GÓC 4 PHÒNG NGỦ 3
CHO THUÊ
CHO THUÊ

BIỆT THỰ MỸ PHÚ 3 ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT, 4 PHÒNG NGỦ

$ 1.250

BIỆT THỰ MỸ PHÚ 3 ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT, 4 PHÒNG NGỦPhường Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • BIỆT THỰ MỸ PHÚ 3 ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT, 4 PHÒNG NGỦ 140 m2
 • BIỆT THỰ MỸ PHÚ 3 ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT, 4 PHÒNG NGỦ 4
 • BIỆT THỰ MỸ PHÚ 3 ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT, 4 PHÒNG NGỦ 4
CHO THUÊ

BIỆT THỰ NAM VIÊN 4 PHÒNG NGỦ, ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT

$ 2.800

BIỆT THỰ NAM VIÊN 4 PHÒNG NGỦ, ĐẦY ĐỦ NỘI THẤTPhường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • BIỆT THỰ NAM VIÊN 4 PHÒNG NGỦ, ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT 162 m2
 • BIỆT THỰ NAM VIÊN 4 PHÒNG NGỦ, ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT 4
 • BIỆT THỰ NAM VIÊN 4 PHÒNG NGỦ, ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT 4
CHO THUÊ

BIỆT THỰ MỸ PHÚ 4 PHÒNG NGỦ DT 7X20

$ 1.700

BIỆT THỰ MỸ PHÚ 4 PHÒNG NGỦ DT 7X20Phường Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • BIỆT THỰ MỸ PHÚ 4 PHÒNG NGỦ DT 7X20 140 m2
 • BIỆT THỰ MỸ PHÚ 4 PHÒNG NGỦ DT 7X20 4
 • BIỆT THỰ MỸ PHÚ 4 PHÒNG NGỦ DT 7X20 4
CHO THUÊ

BIỆT THỰ FULL NỘI THẤT 4 PHÒNG NGỦ

$ 2.500

BIỆT THỰ FULL NỘI THẤT 4 PHÒNG NGỦPhường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • BIỆT THỰ FULL NỘI THẤT 4 PHÒNG NGỦ 144 m2
 • BIỆT THỰ FULL NỘI THẤT 4 PHÒNG NGỦ 4
 • BIỆT THỰ FULL NỘI THẤT 4 PHÒNG NGỦ 3
CHO THUÊ
 • BIỆT THỰ MỸ THÁI 1 ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT CHO THUÊ GIÁ TỐT 126 m2
 • BIỆT THỰ MỸ THÁI 1 ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT CHO THUÊ GIÁ TỐT 3
 • BIỆT THỰ MỸ THÁI 1 ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT CHO THUÊ GIÁ TỐT 4
CHO THUÊ

BIỆT THỰ TRỐNG CHO THUÊ TẠI MỸ THÁI 3

$ 1.800

BIỆT THỰ TRỐNG CHO THUÊ TẠI MỸ THÁI 3Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • BIỆT THỰ TRỐNG CHO THUÊ TẠI MỸ THÁI 3 180 m2
 • BIỆT THỰ TRỐNG CHO THUÊ TẠI MỸ THÁI 3 3
 • BIỆT THỰ TRỐNG CHO THUÊ TẠI MỸ THÁI 3 3
CHO THUÊ

BIỆT THỰ PHÚ MỸ-10X20M-4PN CHO THUÊ ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT

$ 2.000

BIỆT THỰ PHÚ MỸ-10X20M-4PN CHO THUÊ ĐẦY ĐỦ NỘI THẤTPhường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • BIỆT THỰ PHÚ MỸ-10X20M-4PN CHO THUÊ ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT 200 m2
 • BIỆT THỰ PHÚ MỸ-10X20M-4PN CHO THUÊ ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT 4
 • BIỆT THỰ PHÚ MỸ-10X20M-4PN CHO THUÊ ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT 4
CHO THUÊ

BIỆT THỰ PHÚ MỸ-10X20M CHO THUÊ FULL NỘI THẤT 2500

$ 2.500

BIỆT THỰ PHÚ MỸ-10X20M CHO THUÊ FULL NỘI THẤT 2500Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • BIỆT THỰ PHÚ MỸ-10X20M CHO THUÊ FULL NỘI THẤT 2500 200 m2
 • BIỆT THỰ PHÚ MỸ-10X20M CHO THUÊ FULL NỘI THẤT 2500 4
 • BIỆT THỰ PHÚ MỸ-10X20M CHO THUÊ FULL NỘI THẤT 2500 4