Danh sách SẢN PHẨM CHO THUÊ

CHO THUÊ
CHO THUÊ

CĂN HỘ HƯNG PHÚC CHO THUÊ VIEW BIỆT THỰ

$ 750

CĂN HỘ HƯNG PHÚC CHO THUÊ VIEW BIỆT THỰPhước Kiển, Quận Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ HƯNG PHÚC CHO THUÊ VIEW BIỆT THỰ 77.88 m2
 • CĂN HỘ HƯNG PHÚC CHO THUÊ VIEW BIỆT THỰ 2
 • CĂN HỘ HƯNG PHÚC CHO THUÊ VIEW BIỆT THỰ 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ HƯNG PHÚC NỘI THẤT ĐẸP

$ 900

CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ HƯNG PHÚC NỘI THẤT ĐẸPPhường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ HƯNG PHÚC NỘI THẤT ĐẸP 77.9 m2
 • CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ HƯNG PHÚC NỘI THẤT ĐẸP 2
 • CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ HƯNG PHÚC NỘI THẤT ĐẸP 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L644)

$ 900

CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L644)Phường Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L644) 1 m2
 • CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L644) 2
 • CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L644) 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L640)

$ 950

CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L640)Phường Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L640) 75 m2
 • CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L640) 2
 • CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L640) 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L636)

$ 950

CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L636)Phường Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L636) 77.9 m2
 • CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L636) 2
 • CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L636) 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L634)

$ 850

CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L634)Phường Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L634) 77 m2
 • CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L634) 2
 • CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L634) 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L632)

$ 800

CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L632)Phường Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L632) 77 m2
 • CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L632) 2
 • CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L632) 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L630)

$ 850

CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L630)Phường Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L630) 78 m2
 • CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L630) 2
 • CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L630) 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L628)

$ 900

CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L628)Phường Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L628) 78 m2
 • CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L628) 2
 • CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L628) 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L604)

23.000.000 VNĐ

CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L604)Phường Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L604) 97 m2
 • CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L604) 1
 • CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L604) 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L590)

$ 950

CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L590)Phường Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L590) 1 m2
 • CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L590) 2
 • CĂN HỘ HƯNG PHÚC (L590) 2