Danh sách SẢN PHẨM CHO THUÊ

CHO THUÊ

CĂN HỘ MIDTOWN SAKURA PARK FULL NỘI THẤT

$ 950

CĂN HỘ MIDTOWN SAKURA PARK FULL NỘI THẤTPhường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ MIDTOWN SAKURA PARK FULL NỘI THẤT 90.78 m2
 • CĂN HỘ MIDTOWN SAKURA PARK FULL NỘI THẤT 2
 • CĂN HỘ MIDTOWN SAKURA PARK FULL NỘI THẤT 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT HỒNG XINH XẮN

$ 1.300

CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT HỒNG XINH XẮNPhường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT HỒNG XINH XẮN 81 m2
 • CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT HỒNG XINH XẮN 2
 • CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT HỒNG XINH XẮN 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ THE SYMPHONY FULL NỘI THẤT

$ 2.000

CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ THE SYMPHONY FULL NỘI THẤTPhường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ THE SYMPHONY FULL NỘI THẤT 135.2 m2
 • CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ THE SYMPHONY FULL NỘI THẤT 3
 • CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ THE SYMPHONY FULL NỘI THẤT 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ MIDTOWN 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT CHO THUÊ

26.000.000 VNĐ

CĂN HỘ MIDTOWN 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT CHO THUÊPhường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ MIDTOWN 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT CHO THUÊ 90.78 m2
 • CĂN HỘ MIDTOWN 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT CHO THUÊ 2
 • CĂN HỘ MIDTOWN 2 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT CHO THUÊ 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ CHO THUÊ GIÁ TỐT NHẤT TÒA SIGNATURE MIDTOWN

$ 950

CĂN HỘ CHO THUÊ GIÁ TỐT NHẤT TÒA SIGNATURE MIDTOWNPhường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ CHO THUÊ GIÁ TỐT NHẤT TÒA SIGNATURE MIDTOWN 81 m2
 • CĂN HỘ CHO THUÊ GIÁ TỐT NHẤT TÒA SIGNATURE MIDTOWN 2
 • CĂN HỘ CHO THUÊ GIÁ TỐT NHẤT TÒA SIGNATURE MIDTOWN 2
CHO THUÊ
 • ĐỘC QUYỀN CHO THUÊ CĂN HỘ 2PN THE GRANDE MIDTOWN FULL NỘI THẤT 89.41 m2
 • ĐỘC QUYỀN CHO THUÊ CĂN HỘ 2PN THE GRANDE MIDTOWN FULL NỘI THẤT 2
 • ĐỘC QUYỀN CHO THUÊ CĂN HỘ 2PN THE GRANDE MIDTOWN FULL NỘI THẤT 2
CHO THUÊ
CHO THUÊ

CĂN HỘ MIDTOWN MỚI DECOR CHO THUÊ GIÁ TỐT

$ 1.000

CĂN HỘ MIDTOWN MỚI DECOR CHO THUÊ GIÁ TỐTPhường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ MIDTOWN MỚI DECOR CHO THUÊ GIÁ TỐT 90.87 m2
 • CĂN HỘ MIDTOWN MỚI DECOR CHO THUÊ GIÁ TỐT 2
 • CĂN HỘ MIDTOWN MỚI DECOR CHO THUÊ GIÁ TỐT 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ 1 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT

18.000.000 VNĐ

CĂN HỘ 1 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤTPhường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ 1 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT 67 m2
 • CĂN HỘ 1 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT 1
 • CĂN HỘ 1 PHÒNG NGỦ FULL NỘI THẤT 1
CHO THUÊ

CĂN HỘ MIDTOWN CHO THUÊ FULL NỘI THẤT

$ 1.200

CĂN HỘ MIDTOWN CHO THUÊ FULL NỘI THẤTPhường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ MIDTOWN CHO THUÊ FULL NỘI THẤT 96 m2
 • CĂN HỘ MIDTOWN CHO THUÊ FULL NỘI THẤT 2
 • CĂN HỘ MIDTOWN CHO THUÊ FULL NỘI THẤT 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ MIDTOWN THE GRANDE CHO THUÊ GIÁ TỐT

$ 1.350

CĂN HỘ MIDTOWN THE GRANDE CHO THUÊ GIÁ TỐTPhường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ MIDTOWN THE GRANDE CHO THUÊ GIÁ TỐT 89.41 m2
 • CĂN HỘ MIDTOWN THE GRANDE CHO THUÊ GIÁ TỐT 2
 • CĂN HỘ MIDTOWN THE GRANDE CHO THUÊ GIÁ TỐT 2