Danh sách SẢN PHẨM CHO THUÊ

CHO THUÊ

BIÊT THỰ NAM THÔNG 5 PHÒNG NGỦ

$ 2.000

BIÊT THỰ NAM THÔNG 5 PHÒNG NGỦPhường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

  • BIÊT THỰ NAM THÔNG 5 PHÒNG NGỦ 200 m2
  • BIÊT THỰ NAM THÔNG 5 PHÒNG NGỦ 5
  • BIÊT THỰ NAM THÔNG 5 PHÒNG NGỦ 4
CHO THUÊ

BIỆT THỰ NAM THÔNG _ PHÚ MỸ HƯNG (L355)

$ 5.000

BIỆT THỰ NAM THÔNG _ PHÚ MỸ HƯNG (L355)Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

  • BIỆT THỰ NAM THÔNG _ PHÚ MỸ HƯNG (L355) 1 m2
  • BIỆT THỰ NAM THÔNG _ PHÚ MỸ HƯNG (L355) 5
  • BIỆT THỰ NAM THÔNG _ PHÚ MỸ HƯNG (L355) 5
CHO THUÊ

BIỆT THỰ NAM THÔNG 1 PHÚ MỸ HƯNG

$ 2.400

BIỆT THỰ NAM THÔNG 1 PHÚ MỸ HƯNGPhường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

  • BIỆT THỰ NAM THÔNG 1 PHÚ MỸ HƯNG 300 m2
  • BIỆT THỰ NAM THÔNG 1 PHÚ MỸ HƯNG 4
  • BIỆT THỰ NAM THÔNG 1 PHÚ MỸ HƯNG 4