Danh sách SẢN PHẨM CHO THUÊ

CHO THUÊ

CĂN HỘ SCENIC VALLEY (L602)

$ 1.400

CĂN HỘ SCENIC VALLEY (L602)Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ SCENIC VALLEY (L602) 107 m2
 • CĂN HỘ SCENIC VALLEY (L602) 2
 • CĂN HỘ SCENIC VALLEY (L602) 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ RIVERPARK PREMIER (L531)

$ 6.000

CĂN HỘ RIVERPARK PREMIER (L531)Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ RIVERPARK PREMIER (L531) 260 m2
 • CĂN HỘ RIVERPARK PREMIER (L531) 5
 • CĂN HỘ RIVERPARK PREMIER (L531) 4
CHO THUÊ

CĂN HỘ RIVERPARK PREMIER (L527)

$ 2.600

CĂN HỘ RIVERPARK PREMIER (L527)Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ RIVERPARK PREMIER (L527) 132 m2
 • CĂN HỘ RIVERPARK PREMIER (L527) 3
 • CĂN HỘ RIVERPARK PREMIER (L527) 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ RIVERPARK PREMIER (L523)

$ 2.100

CĂN HỘ RIVERPARK PREMIER (L523)Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ RIVERPARK PREMIER (L523) 132 m2
 • CĂN HỘ RIVERPARK PREMIER (L523) 3
 • CĂN HỘ RIVERPARK PREMIER (L523) 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ PENTHOUSE RIVERPARK 1 (L391)

$ 5.000

CĂN HỘ PENTHOUSE RIVERPARK 1 (L391)Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ PENTHOUSE RIVERPARK 1 (L391) 1 m2
 • CĂN HỘ PENTHOUSE RIVERPARK 1 (L391) 4
 • CĂN HỘ PENTHOUSE RIVERPARK 1 (L391) 4
CHO THUÊ

CĂN HỘ RIVERPARK PREMIER - 3 PHÒNG NGỦ (L263)

$ 2.500

CĂN HỘ RIVERPARK PREMIER - 3 PHÒNG NGỦ (L263)Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ RIVERPARK PREMIER - 3 PHÒNG NGỦ (L263) 123 m2
 • CĂN HỘ RIVERPARK PREMIER - 3 PHÒNG NGỦ (L263) 3
 • CĂN HỘ RIVERPARK PREMIER - 3 PHÒNG NGỦ (L263) 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ RIVERPARK PREMIER - 3 PHÒNG NGỦ (L249)

$ 2.300

CĂN HỘ RIVERPARK PREMIER - 3 PHÒNG NGỦ (L249)Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ RIVERPARK PREMIER - 3 PHÒNG NGỦ (L249) 129 m2
 • CĂN HỘ RIVERPARK PREMIER - 3 PHÒNG NGỦ (L249) 3
 • CĂN HỘ RIVERPARK PREMIER - 3 PHÒNG NGỦ (L249) 2
CHO THUÊ

CĂN HỘ RIVERPARK PREMIER - 3 PHÒNG NGỦ (LS231)

$ 2.500

CĂN HỘ RIVERPARK PREMIER - 3 PHÒNG NGỦ (LS231)Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • CĂN HỘ RIVERPARK PREMIER - 3 PHÒNG NGỦ (LS231) 130 m2
 • CĂN HỘ RIVERPARK PREMIER - 3 PHÒNG NGỦ (LS231) 3
 • CĂN HỘ RIVERPARK PREMIER - 3 PHÒNG NGỦ (LS231) 2